Akkreditert kalibrering

Alle norske bedrifter som skal ha et godkjent verksted for Periodisk Kjøretøy Kontroll, er ihht Kjøretøyforskriften pålagt å få sitt utstyr til dette kalibrert iht. til ISO17025. Bremsetester, røykgassmåler, 4-gassmåler, retardasjonsmåler, lysjusteringapparat og trykkmanometer skal kalibreres regelmessig.

JB Maskinteknik AB, som er våre Svenske eiere, har hatt sin Swedac-akkreditering siden 2005. 

Våre teknikere er underlagt den svenske godkjenningen, og med disse kontraherte norske serviceteknikere iht. standardens punkt 5, kan vi derfor utføre akkreditert kalibrering iht. ISO 17025 via vårt Svenske moderselskap. 

17025 Ackrediteringsmärke 1898 Färg
Forespørsel/bestilling akkreditert kalibrering

Type (obligatorisk)

ForespørselBestilling

Utstyrstype (obligatorisk)

Fabrikat (obligatorisk)

Serienummer

Firma (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Faktureringsadresse

Besøksadresse (obligatorisk)

Organisasjonsnummer

Deres ref. (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Kommentarer / annet